vår vision

Vår förskolan arbetar för att barn, föräldrar och personal skall känna trygghet och glädje över att komma hit och att alla genom detta stimuleras till ett lustfyllt lärande.

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.
(Lpfö 18 sid: 6)


GLÄDJE:
För oss är glädje när barnen kommer till förskolan och känner en tillhörighet till gruppen samt att se glädjen i alla barn när de lyckas med något nytt utifrån deras egna förutsättningar.
 
TRYGGHET:
Detta ger vi barnen genom att pedagogerna lyssnar på och ”ser” alla barn varje dag. Pedagogerna tar sig tid för en kram, samtal eller om något barn vill sitta i knäet och mysa en stund. Detta med hjälp av våra rutiner på förskolan skapar vi trygghet.
 
BARNS UTVECKLING:
När vi känner både trygghet och glädje på förskolan är det dags för det lustfyllda lärandet. Barnen lär sig i alla situationer och alltid.

Vi bygger vår verksamhet på våra tre ledord och tillsammans med deras under ord
lärande & lek,
se & lyssna till varandra,
ett gott välkomnande,
en familjär miljö,
många härliga skratt,
en god gemenskap,
en öppen delaktighet,
en god fysisk och psykisk miljö,
med stor omtanke & vänskap och
en stor portion ärlighet & respekt
 
Hoppas vi pedagoger på att ge barnen på falkungens förskola glädje, trygghet och en god start på varje barns utveckling.