vår vision

Förskolan arbetar för att barn, föräldrar och personal skall känna trygghet och glädje över att komma hit och att alla genom detta stimuleras till ett lustfyllt lärande.
Våra värdeord på Falkungen välkommen, glädje, trygghet, gemenskap, utveckling/lärande som genomsyrar vår verksamhet.
 

välkommen

Alla ska alltid känna sig välkomna till förskolan. Vi vill ha en välkomnande miljö och atmosfär på Falkungens förskola.

Glädje

Vi ska alla känna glädje på förskolan. Det ska vara roligt att komma hit och att vara här. Vi ska också känna glädje när vi lär och utvecklas tillsammans. Det ska alltid finnas plats för skratt både hos barn och vuxna.

trygghet

Detta ger vi barnen genom att vi lyssnar på och ”ser” alla barn varje dag. Personalen tar sig tid för en kram, samtal eller om något barn vill sitta i knäet och mysa en stund. Våra rutiner på förskolan skapar trygghet, precis som en så ordinarie personalgrupp som möjligt.

gemenskap

Att vara tillsammans med andra känns oftast bra, då vi leker, lär och utvecklas tillsammans. Att känna att vi tillhör en gemenskap är tryggt.

utveckling och lärande

Det lustfyllda lärandet uppstår lättare när barnen känner både glädje och trygghet på förskolan. Barnen lär sig i alla situationer och alltid, leken är en viktig del i barnens utveckling och lärande. Barnen lär sig genom att prova, utforska, imitera, leka och att använda alla sina sinnen. Olika sorters kunskap som vi vill att barnen ska utveckla är förståelse, fakta och färdigheter.