vår verksamhet

loading...

På Falkungen har vi plats till 25 barn i åldrarna 1-6 år. Vi försöker dock att hålla nere barnantalet så mycket vi kan oc vårt mål är ca 21 barn.

Verksamheten varierar från termin till termin och mycket efter barngruppen, att låta barnen få vara med och påverka sin vardag är viktig för oss.


  ”Förskolan skall vara rolig, trygg och lärorik”

Detta är viktiga ledord för oss. Det är också del av vårt styrdokument, Läroplan för förskola, Lpfö-98/10.

EN DAG PÅ FÖRSKOLAN

6.15 Förskolan öppnar för dagen.
8.00 Frukosten serveras.
8.30 Samling i lekhallen för olika aktiviteter.
9.30 Gruppaktiviteter, därefter utelek på gården.
11.30 Lunchen serveras.
12.15 Vila för de mindre barnen i vagnar.
De stora barnen läser vi saga för.
13.00 Fri lek ute eller inne.
14.30 Serveras mellanmålet.
15.00 Fri lek ute eller inne.
17.30 Stänger förskolan.
 

VÅRA AKTIVITETER

Vi jobbar systematiskt med vårt årshjul under året där vi täcker in de olika delarna från läroplanen. Vi jobbar med socialt, språk, matematik, natur/teknik.
På förskolan har vi 4 st lådcyklar med plats till totalt 24 barn. Dessa använder vi flitigt för att ta oss på både små och stora äventyr. Vi besöker olika lekplatser, brandstationen, skogen, havet och ibland åkervii på en teater!
 

Gymnastik och rytmik

Vi har den stora fördelen att få låna Carlsbergs Squashhall 1dag/vecka, hit går de två äldsta åldersgrupperna för att ha gymnastik varje vecka..

SKOGEN

Att gå till skogen en dag/veckan och låta fantasin flöda när man inte har leksaker med sig är spännande, här blir pinnar kojor och slevar till att göra mat i jorden. Hålorna blir gömställen och träden stolar. En spännande värld och skönt med ombyte av miljöer.

våra traditioner

Under året som går gör firar vi andra traditioner tillsammans så som:

  • Lucia firas traditionsenligt genom barnens luciatåg, alla anhöriga är då välkomna om vädret tillåter firar vi detta ute.
  • Strax innan jul har Barnen en julfest där de får besök av tomten
  • Till påsk har vi påskfest med lekar i trädgården
  • Midsommar firas traditionsenligt med midsommarstång och dans runt denna.
  • Under våren annordnar föräldrar till de barn som slutar en stor gemensamfest för familjer och personal.
  • 6-års avslutning för de barn som går vidare till f-klass.