vår verksamhet

loading...

På Falkungen har vi plats till 25 barn i åldrarna 1-6 år. Vi försöker dock att hålla nere barnantalet så mycket vi kan och har just nu 22 barn hos oss (våren 2016).

Verksamheten varierar från termin till termin och mycket efter barngruppen, att låta barnen få vara med och påverka sin vardag är viktig för oss.


  ”Förskolan skall vara rolig, trygg och lärorik”

Detta är viktiga ledord för oss. Det är också del av vårt styrdokument, Läroplan för förskola, Lpfö-98/10.

EN DAG PÅ FÖRSKOLAN

6.15 Förskolan öppnar för dagen.
8.00 Frukosten serveras.
8.30 Samling i lekhallen för olika aktiviteter.
9.30 Gruppaktiviteter, därefter utelek på gården.
11.30 Lunchen serveras.
12.15 Vila för de mindre barnen i vagnar och i lekhallen.
De stora barnen läser vi saga för i byggrummet.
13.00 Fri lek ute eller inne.
14.30 Serveras mellanmålet.
15.00 Fri lek ute eller inne.
17.30 Stänger förskolan.
 

VÅRA AKTIVITETER

Under hösten 2016 samt våren 2017 har vi valt att jobba mycket  med värdegrunden och utgått ifrån ett material som heter Vännerna i Kungaskogen. Fokus har legat mycket på hur vi är bra vänner och den "gyllene regeln".
Snick och Snack och alla de andra karraktärerna har blivit en del i vardagen för oss och med deras hjälp har vi byggt upp en härlig lärmiljö i "vår" skog!
 

Gymnastik och rytmik

Vi har den stora fördelen att få låna Carlsbergs Squashhall 1dag/vecka, hit går de två äldsta åldersgrupperna för att ha gymnastik varje vecka, medan de yngre barnen har rytmik i Falkungens lekhall.

SKOGEN

Att gå till skogen en dag/veckan och låta fantasin flöda när man inte har leksaker med sig är spännande, här blir pinnar kojor och slevar till att göra mat i jorden. Hålorna blir gömställen och träden stolar. En spännande värld och skönt med ombyte av miljöer.

våra traditioner

Under året som går gör firar vi andra traditioner tillsammans så som:

  • Lucia firas traditionsenligt genom barnens luciatåg, alla anhöriga är då välkomna om vädret tillåter firar vi detta ute.
  • Strax innan jul har Barnen en julfest där de får besök av tomten
  • Till påsk har vi påskfest med lekar i trädgården
  • Midsommar firas traditionsenligt med midsommarstång och dans runt denna.
  • 6-års avslutning för de barn som går vidare till f-klass.