FÖRÄLDRAKOoPERATIV

Vår förskola är ett föräldrakooperativ. Det innebär att föräldrarna tillsätter en styrelse, som driver förskolan. Förskolan drivs inte med vinstsyfte, utan som en ekonomisk förening. Styrelsen väljs på årsmötet.


Grupper

Som medlem i detta kooperativ blir samtliga föräldrar indelade i olika arbetsgrupper. De olika arbetsgrupperna är:

  • Städgrupp
  • Innegrupp
  • Utegrupp

Dessa arbetsuppgifter utför man vid behov ca 2-3 ggr per termin. Du åtar dig även att ingå i styrelsen vid förfrågan. Många tycker att en förskola, som drivs som ett föräldrakooperativ, känns mer som ”min” eller ”vår” förskola. Alla är delaktiga. Styrelsen har givit förskolechefen tillsammans med personal allt ansvar för det pedagogiska arbetet.

Varje vår/sommar ordnar de föräldrar vars barn går vidare till skolvärlden  en fest. Vi äter gott,leker lekar och har riktigt kul tillsammans!